Leveranser

Vi löser era logistikbehov - oavsett hur dessa ser ut. 


Är du i behov av att få utfört en leverans som innefattar gods mellan 0,1 kg till 2500 kg, står vi redo att hjälpa dig. Vi har dessutom en levereranskapacitet på temperaturkänsligt gods mellan 0,1 till 975 kg. 

Leveranserna utförs efter de tidsaspekter som du önskar. Vi löser era behov och kör leveranser omgående för att komma i tid för dig. Oavsett ser vi till att leverera både snabbt och säkert samt miljövänligt. Våra erfarna chaufförer kör dessutom så mycket gods som möjlligt under en rutt. Vi har stor erfarenhet inom logistik vilket, naturligtvis, är en stor fördel för att effektivisera transporterna.

Kontakta oss


Bokning + Transportinformation
0703-47 77 70

E-post:
boka@bbst.nu